Plannen die de natuur ten goede komen

Als je als gemeente een en ander wilt veranderen aan de woon- en leefomgeving kun je niet zomaar even wat natuur aan de kant schuiven voor wat anders. Dit is niet alleen slecht maar het mag niet omdat je ook te maken hebt met de natuurwetgeving die niet zomaar geschonden mag worden. Schakel daarom een ecologisch onderzoeksbureau in dat op de hoogte is van de wetgeving omtrent de natuur.

 

Een zo groot mogelijke biodiversiteit

BTL Advies kan je bijstaan met advies over de wetgeving zodat je ook weet wat er allemaal mag en mogelijk is. Zo streven zij ernaar om een zo groot mogelijke biodiversiteit te behouden. Om zoveel mogelijk soorten te behouden als het om flora en fauna gaat probeert men in groenplannen dit ook te realiseren.

 

Schakel de hulp in van een ecologisch adviesbureau

Als je buiten wat wilt aanpassen krijg je hoe dan ook met de wet natuurbescherming te maken. Dit betekent dat bepaalde planten en dieren beschermd zijn en dat je daar rekening mee dient te houden. Als je zelf niet goed op hoogte bent van de regelgeving op dit gebied is het zeker slim advies hierover in te winnen bij BTL Advies. Zij kunnen je namelijk vertellen wat er wel en niet mag en op basis daarvan een groenbeleidsplan voor je opstellen.

 

Ook voor begeleiding in de praktijk

Naast het geven van advies en het opstellen van een groenplan kan er ook begeleiding gegeven worden tijdens de uitvoering van een plan. Een aannemer weet ook dat hij niet zomaar mag kappen, slopen of bouwen maar een beetje hulp bij het uitvoeren van een plan is nooit slecht. Zo kan er naar de wet maar ook naar de ecologische praktijk gekeken worden zodat het resultaat zowel voor de natuur als de mens goed is.